Cymraeg - Welsh
Caernarfon Harbour Trust
Established 1793
David O'Neill - Harbour Master
Dr. J.C. McDermott - Administrator
Saesneg - English
· Home · Victoria Dock & Pier · Port Map · Island Site · Notices to Mariners · Tidal Curves · Charges · Mooring Applications · Menai Strait Pilotage · Bar Buoy Positions · The Swellies · Useful Numbers · Links
 
 
Caernarfon Harbour Trust

Harbour Office, Slate Quay, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2PB
Tel: 01286 672118    Fax: 01286 678729    Email
 
Nominations sought for new trustees (April 2017).
 

MOORINGS ARE CURRENTLY AVAILABLE IN THE RIVER SEIONT AND OFF PORT DINORWIC
- Please contact us for further details

 

 

Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon yw'r awdurdod morwrol ym mhen gorllewinol y Fenai, o Bont Britannia i Fae Caernarfon. Mae ganddo gyfrifoldeb i reoli mordwyaeth ac i gynnal cymorthau morwriaeth o fewn ei ardal ond hefyd, fel yr awdurdod cymwys, i gynnal gwasanaeth peilot drwy y Fenai ar ei hyd.

Mae'r Ymddiriedolaeth, yn paratoi a chynnal nifer o fwrings cychod yn yr Afon Seiont ac yn Y Felinheli. Hefyd, mae yn gwasanaethu fel Rheolwr ar Farina Doc Fictoria, Caernarfon.

 

 

Caernarfon Harbour Trust is the authority responsible for the control of navigation and the provision and maintenance of navigational aids in the area from Britannia Bridge to Caernarfon Bay. It is also the competent Harbour Authority responsible for the provision of pilotage throughout the Menai Strait.

The Trust provides and maintains a number of moorings in the River Seiont and Port Dinorwic. Additionally, it also serves as manager for Victoria Dock Marina, Caernarfon.

 
 
 
Website Design by Egnitec Ltd. 2016